Analyser & retailstrategi i et 360º perspektiv

Vi tilbyder lokale,
nationale og internationale analyser

Vi leverer skræddersyede analyser, som har til formål at gøre dig og din virksomhed klogere på jeres kunder og detailbranchen. Med en analyse fra Retail Institute Scandinavia sikrer I jer ekspert-rådgivning til at omsætte analyseresultaterne til konkrete handlinger. Vi skræddersyr analysen til virksomhedens specifikke behov og fastlægger handlingsplaner og styringsværktøjer på baggrund af indsigter og best practice cases. Således sikrer vi, at resultaterne integreres i jeres organisation.

Analysearbejdet kombineres altid med vores mangeårige retail- og analyseerfaring, unikke indsigt i brancher i samspil med viden og inspiration fra vores globale netværk Ebeltoft Group, hvor vi finder de bedste best practise-cases.

Metoder vi tager i brug på jagten efter kundeindsigter:

  • Kundesegmentering
  • Etnografi / antropologi
  • Fokusgrupper
  • Dybdeinterviews
  • Spørgeskemaer
  • Shop a longs
  • Neuroscience
  • Eyetracking
  • Mystery shopping
  • Observation

Fastlægning af handlingsplaner & styringsværktøjer
Alt afrapportering foregår i workshops, hvor I får ny viden, der successivt skal arbejdes med. Her fastlægges handlingsplaner og styringsværkstøjer, som har til formål at overskueliggøre jeres fremadrettede arbejde og indsatsområder.
Vi sikrer, at resultaterne bliver forankret i din organisation

Læs mere om vores kompetencer i folderen her

Kontakt os til en snak om, hvad vi kan gøre for dig, og få et uforpligtende tilbud.

Customer Journey Mapping

Dine kunders adfærd og drivers varierer alt efter, hvilken shoppermission, de er på, og det får du kortlagt med en Customer Journey Mapping.

Forbrugeranalyse

få unikke indsigter i nutidens og fremtidens forbrugere gennem facts og findings kombineret med inspiration fra de bedste internationale spillere.

Beliggenhedsanalyse

Via vores unikke markedsdata kan vi analysere os frem til, hvor du skal placere dine butikker og hvilke byer og lokationer, du skal prioritere.

Vil du vide mere?

Sidsel Tarding

Research & Insight Manager
Mail: st@retailinstitute.dk
Direkte: +45 93 90 13 83

Husk

Som medlem får du 20% rabat på konsulenttimerne.

Vil du være et skridt foran konkurrenterne?
Ønsker du at melde dig ind eller blot høre mere om medlemskabet?