Fremtidens detailhandel: butikken og personalets roller

Butikken har fået en ny rolle hos forbrugerne: Den er ikke længere udelukkende et transaktionscenter med fokus på points of sale. I stedet skal den have status af attraktionskoncept og points of engagement for at tilfredsstille de krævende og oplevelseshungrende forbrugere. Værdien af det samlede køb skal øges, og målet er at skabe en personlig merværdi i butikkerne, og derfor kan butikkens fremtidige rolle meget vel skifte fra at være et sted, kunderne handler til at være et sted, kunder slet ikke handler overhovedet.

I dette foredrag er der sat fokus på de roller, butikken kan spille i fremtiden. Skal din butik fx være tidsbesparende, lærende eller eksperimenterende? Eller skal din butik have flere roller? Dorte Wimmer gennemgår butikkens 7 fremtidige roller fra bogen Refresh Retail og inspirerer med best practise-cases fra hele verden.
Samtidig sættes der i dette foredrag også fokus på personalets fremtidige rolle, der naturligvis er betinget af den rolle, butikken spiller. I gennemgangen af butikspersonalets 7 fremtidige roller får du input til, hvordan dine medarbejdere kan være med til at differentiere butiksoplevelsen.

Kontakt

For yderligere oplysninger eller spørgsmål, kontakt Dorte Wimmer på dw@retailinstitute.dk eller telefon +45 40 32 98 10.

Category
Foredrag