Hillerød Byforum

Hillerød Byforum

Hvordan fremtidssikrer man handelslivet i en provinsby som Hillerød, når detailhandlen er udfordret? 

Det spørgsmål stillede Hillerød Byforum til Retail Institute Scandinavia i starten af 2019. Hillerød ønsker, som mange andre provinsbyer, at fremtidssikre handelslivet i bymidten. Målet er at skabe en bymidte som både tiltrækker unge såvel som ældre.

I et tæt samarbejde mellem Hillerød og Retail Institute Scandinavia foretog vi en udførlig analyse af Hillerød- bymidte set fra et retail- og forbrugerperspektiv.

Analysen belyste bl.a. konkurrencesituationen og købekraften i Hillerøds primære markedsområde, og via fokusgrupper og street interviews, fik vi belyst, hvilke oplevelser og ønsker beboerne har til Hillerød by. Desuden blev vores trendunivers inddraget med det formål at belyse, hvilke forbrugertrends Hillerød skal forholde sig til, når byen skal innoveres.

Projektet mundede ud i en rapport samt en række præsentationer for bl.a. Styregruppen og lokalpolitikerne i Hillerød. Her fremlagde vi klare anbefalinger til, hvilke koncepter Hillerød med fordel kan rulle ud i ønsket om at fremtidssikre handelslivet.

Tak til Hillerød Byforum for at lade Retail Institute Scandinavia være en del af denne fantastiske rejse.

Kontakt

For yderligere oplysninger eller spørgsmål, kontakt Sidsel Tarding på st@retailinstitute.dk eller telefon +45 9390 1383.

Category
cases