Udvikling af nyt byrum på Frederiksberg

Udvikling af nyt byrum på Frederiksberg

Retail Institute Scandinavia fik til opgave at udvikle et nyt og optimalt koncept for Hostrups Haves erhvervsdel på Frederiksberg med fokus på detailhandels- og foodservice-universer.
På baggrund af en omfattende analyse, blev et nyt koncept for området på Frederiksberg udviklet, et koncept som imødekom fremtidstendenser indenfor detailhandel og opfyldte borgernes behov og ønsker til området.
Koncepterne blev udviklet i tæt samarbejde med Heimstaden.
Udviklingsprojektet fulgte 4 faser:

1. MARKEDET: Analyse af konkurrencesituationen og købekraften i det primære markedsområde (via Retail institute Scandinavias databaser). Identifikation af muligheder og trusler, styrker og svagheder sider ved området.

2. FORBRUGERTRENDS: Forbruger- og bytrends, som Hostrups Have skal forholde sig til, når erhvervsdelen skal innoveres (via Retail Institute Scandinavias trendunivers).

3. BORGERINDDRAGELSE: Befolkningens brug af og opfattelse af Hostrups Haves nuværende udbud samt ønsker til nyt udbud (via street interviews og fokusgrupper).

4. KONCEPTUDVIKLING: Udvikling af optimalt koncept for branding af Hostrups Haves erhvervsdel med fokus på detailhandels- og foodservice-univers.

Et byudviklingsprojekt vil:

  • Styrke og udvikle din bydel
  • Fremme dialog og dannelse af netværk mellem stakeholders; kommune, detailhandel, erhvervsdrivende, lokalpolitikere etc.
  • Styrke og udvikle detailhandlen
  • Øge borgerdeltagelse; Vi lytter til borgernes ønsker og behov
  • Skabe en fælles identitetsfølelse for hele bydelen
  • Profilere bydelen som stærk og innovativ, og som har et klart mål
  • Gøre bydelen endnu mere attraktiv for borgere, turister og investorer

Kontakt os for at høre mere her.

Category
byudvikling