Sådan reagerer forbrugerne i kølvandet på recessionen

Sådan reagerer forbrugerne i kølvandet på recessionen

Hvad har recessionen gjort ved dine kunder? Er de blevet lidt mere tilbageholdende? Tænker de sig om en ekstra gang, før de går til kassen? Eller er de mere eller mindre uændrede i deres indkøbsvaner? 

Et nyligt studie fra analysevirksomheden Deltica fastslår, at lavkonjunkturen har ændret amerikanernes forbrugervaner. Samtidigt fastslår det, at forbrugerne har forskellige reaktioner på recessionen. Analysen beskriver fire forskellige segmenter – de urokkeligt sparsommelige, de ufrivillige gniere, de apatiske materialister og de pragmatisk købelystne.

Vurder selv om segmenterne også kan bruges som beskrivelser på de danske forbrugere:

De urokkeligt sparsommelige udgør omkring en femdel af de amerikanske forbrugere – og er spredt over alle indkomst- og aldersgrupper. Dog er seks ud af ti kvinder, og næsten tre fjerdedele er mere end 40 år. De har en forventning om, at deres mådeholdenhed vil vare mange år endnu og dermed række ud over lavkonjunkturen – ligesom mange også har været påholdende, før krisen satte ind.

Fra et marketingsynspunkt er denne gruppe sværest at appellere og sælge til, men løftet om et godt tilbud vil være en solid strategi. Ni ud af ti urokkeligt sparsommelige angiver, at udsalg og tilbud er appellerende. De angiver samtidig, at krisen i endnu højere grad har fået dem til at se det appellerende i simply living.

De ufrivillige gniere repræsenterer 29 procent af den amerikanske befolkning; seks ud af ti er kvinder; hovedparten er enten i 30’erne eller 40’erne. Det er den gruppe, der for alvor er ramt af den økonomiske krise – både økonomisk og følelsesmæssigt – og derfor er nødsaget til at spare. I modsætning til de urokkeligt sparsommelige har de sværere ved at begrænse sig til f.eks. at købe billige private labels.

De føler sig nødsaget til at gå efter tilbud, men bliver ikke følelsesmæssigt tilfredsstillet ved tilbudsjagten.

De apatiske materialister er dem, der i mindste grad er påvirkede følelsesmæssigt af den økonomiske krise, der i kun i meget beskeden grad har fået dem til at ændre vaner eller fremtidsplaner.

De repræsenterer en yngre og uafhængig målgruppe, hvilket også kan relateres til deres tilsyneladende ubekymrethed. Det er den gruppe, der stadig oplever, den største glæde ved at købe.

De pragmatisk købelystne har den største købekraft; seks ud af ti er mænd: og gruppen er overrepræsenterede i aldersgruppen 50-70 år.

I kølvandet på recessionen har de skåret en anelse ned på deres forbrug, men er mindre bekymrede over situationen. Idet indkomstniveauet er over middel betyder det, at de vil have tilbøjelighed til at genoptage de indkøbsvaner, de havde før krisen. Det gør dem til en interessant gruppe set ud fra et afsætningsøkonomisk perspektiv.

Alle segmenter impulskøber i mindre grad, hvorfor det er vigtigt at være synlig over for forbrugeren, når hun er endelig er klar til at købe.


Kategorier:
, , ,