Grøn emballage bliver en afgørende del af det udvidede producentansvar

Grøn emballage bliver en afgørende del af det udvidede producentansvar

I samarbejde med CHEP Danmark

Cirkulær økonomi er et af tidens helt centrale temaer i retail – det kan du fx høre mere om i vores foredrag om emnet. Forbrugerne efterspørger cirkulære tiltag og politikerne på både nationalt og transnationalt niveau stiller inden længe krav om det.

En af de virksomheder, der i sit udgangspunkt er cirkulær, er CHEP Danmark. Det kom fx til udtryk ved det seneste LOOP Forum i København, hvor CHEP Danmark (www.chep.com/da) var med som både oplægsholder, deltager i paneldebat samt udstiller. Faktisk var CHEP med som en slags særlig gæst – netop pga. sin cirkulære forretningsmodel – rettet mod detailhandlen. 

CHEP er således kendt og anerkendt som ’the pioneer of circular economy’ med udgangspunkt i sit virke som verdens største leverandør af paller til fx detailvirksomhedernes forsyningskæde.

CHEP har haft denne samme model i mere end 60 år. Og den har fra dag ét været cirkulær. Selvfølgelig har vi udviklet den og fulgt med tiden, men grundtanken er den samme: en cirkulær pallepool skaber forsyningskæderesiliens. Og resiliens gør, at danske virksomheder – ikke mindst detailvirksomheder – får en mere solid og sikker drift, en mere pålidelig og stabil leverancedygtighed og får støtte til styrke virksomhedernes og samfundets fortsatte grønne omstilling, fortæller Landechef Torben Lund.

Denne cirkulære forretningsmodel har måske aldrig været mere relevant end i øjeblikket, eftersom alle i forsyningskæden allerede inden 2026 skal have styr på, hvordan de håndterer konsekvenserne af EU’s direktiv for det udvidede producentansvar, hvor disse virksomheder pålægges ansvaret for at gøre sin emballage, sit spild, sit ressourceforbrug og sit affald bæredygtigt på tværs af hele sin forsyningskæde. 

– Set i lyset af EU’s kommende direktiv for udvidet producentansvar bliver en cirkulær forretningsmodel mere relevant end nogensinde før for danske virksomheder, som vi nærmer os implementeringen af direktivet. De som allerede er en del af en regenerativ og cirkulær forsyningskædeløsning, kan dog med ro i maven allerede nu konstatere, at de er på forkant med denne udvikling og de strengere krav til fx detailvirksomheder, fortæller Torben Lund.

Cirkulære forretningsmodeller i et internationalt forsyningsflow (ala CHEPs) kommer således igen til sin ret. Det mener brancheforeningen for detailsektoren, MLDK, også, som tilføjer, at de vil gøre en markant forskel i fremtiden herhjemme.

– Det kan virke som en potentiel hæmsko for danske virksomheder med et udvidet ansvar for emballage. Det er dog i virkeligheden lidt af en gave, at vi med direktivet får flere fælles standarder og transparens i forsynings-kæden på tværs af lande.

På den måde bliver det enklere at leve op til kravene for fx grøn omstilling, og det vil tillige hjælpe virksomheder til at tænke et internationalt flow ind i deres lokale forsyningskæde. Det vil kun sikre en mere effektiv forsyningskæden, siger direktør i MLDK, Niels Jensen til branchemediet PackMarket.


Kategorier:
,