Strategisk byudvikling

Retail Institute Scandinavia omsætter viden om mennesker, byer og detailhandel til holdbare strategier for byudvikling

Vi har mange års erfaring med byudvikling, og vi kan hjælpe med at gennemføre konkrete projekter, der sikrer liv i bymidten og stærke fællesskaber. Vores vision er at udvikle levende bysamfund med høj livskvalitet for mennesker.
Retail Institute Scandinavia arbejder med både offentlige og private organisationer, herunder kommuner, regioner, cityforeninger, fonde, centre m.fl.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med udvikling af:

  • Byvision
  • Identitet
  • Konceptualisering af byrum
  • Idékatalog
  • Strategier
  • Realiserbare handlingsplaner
  • Facilitering af workshops
  • Strategisk samarbejde mellem relevante aktører (fx kommune, erhvervsdrivende, ejendomsejere, lokalpolitikere, shoppingcentre og andre med interesse for udvikling af byrummet)

Vi mener, at vellykket byudvikling hviler på helhedsorienterede og realiserbare planer. Byens fremtid skal udvikles i fællesskab med både borgere, kommune, erhvervsdrivende og lokalpolitikere.
Vi tager hånd om alle led i processen – fra borgerinddragelse og facilitering af workshops til byidentitet, vision, strategi og realiserbare handlingsplaner. Vi sikrer at beslutninger træffes på et oplyst grundlag og at alle relevante aktører trækker i samme retning, og at et fælles fokus fastholdes gennem hele projektet.

Gå på opdagelse i udvalgte byudviklingscases herunder.

Sidsel Tarding
Sidsel Tarding

Seniorrådgiver

Sidsel er ekspert indenfor byudvikling og arbejder med byudviklings- og byfornyelsesprojekter af både mindre og større skala for offentlige og private instanser. Med sin stærke analytiske tilgang evner Sidsel at omsætte viden til både byvisioner, byidentitet, strategier og realiserbare handlingsplaner. Hun har et helhedsorienteret blik for udvikling af byrum og dyb respekt for at styrke de lokale potentialer.

Kontakt Sidsel på:
st@retailinstitute.dk
+45 93 90 13 83

Vil du være et skridt foran konkurrenterne?
Ønsker du at melde dig ind eller blot høre mere om medlemskabet?