10 temaer fra World Retail Congress: Under og efter finanskrisen og den nye forbruger

10 temaer fra World Retail Congress: Under og efter finanskrisen og den nye forbruger

klimaforandring

I maj blev den tredje udgave af World Retail Congress afholdt i Barcelona. Undertegnede var tilstede, og har samlet de temaer og pointer, der gik igen på tværs af den mange oplæg. Det er blevet til en lille serie af indlæg, der kommer på bloggen de kommende dage.

Under og efter finanskrisen
Analytikerne var i store træk enige om, at bunden i finanskrisen nås i 2009. Ira Kalish fra Deloitte mener, at de første to lande til at komme ud af krisen er USA og Kina. Men de vil ikke komme ud af krisen, som de gik ind i den.

For det første renser finanskrisen ud i retaillandskabet. Efter krisen vil retailmarkedet være præget af færre, men større retailere inden for hver branche. Dem, der havde konceptet på plads inden krisen og havde den rette strategi overlever, mens dem, der ikke arbejdede på at holde konceptet ved lige og ikke lyttede til forbrugernes dom over dem, bukkede under.

For det andet afføder krisen en strukturændring i den globale økonomi. Den amerikanske økonomi, der er bygget op på forbrug, vil fremover basere sig meget mere på eksport. Lige omvendt er det med det kinesiske marked, hvor økonomien fremover vil drives af forbrug og ikke eksport som førhen.

Der var også enighed blandt oplægsholderne om, at man har set de store konsekvenser af finanskrisen. Det giver grund til en vis optimisme, da man nu kan identificere implikationerne af finanskrisen, og ikke skal operere med hypotetiske scenarier. Man kan altså lave strategisk planlægning for fremtiden.

Finanskrisen ændrede ikke bare økonomien, men også forbrugerne
Finanskrisen har også sat sine spor hos forbrugerne.  Detaillister skal kende og forstå de nye forbrugere, hvis man vil være relevant for dem efter krisen.

Jim Stengel, tidligere marketing manager hos Proctor & Gamble, forklarede, at forbrugerne er blevet mere nøjsomme. P&G har foretaget undersøgelser, der viser, at 90 procent af forbrugerne vil ændre adfærd som konsekvens af krisen. Som Stengel sagde udtrykte det: Det er ikke et vejrskifte, det er en klimaforandring.

Detailhandlen har altid arbejdet med at rationalisere og effektivisere. Det vil den fortsat gøre, men nu med forbrugernes hjælp. Inddrager man forbrugerne i strategi og beslutninger omkring produkter, reducerer man sandsynligheden for at begå fejl. Der er ingen grund til at gætte på, hvad forbrugerne vil have, når de selv kan fortælle dig det.

Forbrugerne er meget mere multichannel end kæderne er det. Grænserne mellem online og offline skal brydes ned, og der skal i det hele taget satses meget mere på teknologi.

Find nye veje til at tiltrække dine kunder. Det primære sociale rum er ikke længere malls eller strøget, det er sociale netværk på nettet. Derfor skal kæderne være tilstede på en relevant måde her, og gennem deres online tilstedeværelse trække kunder i butikken.


Kategorier:
, , ,