Generation Y-medarbejdere forventer fællesskab, fleksibilitet, inspiration og identifikation

Generation Y-medarbejdere forventer fællesskab, fleksibilitet, inspiration og identifikation

Retail Institute Scandinavia har undersøgt, hvad der gør en arbejdsplads attraktiv for ansatte i den såkaldte generation Y, dvs. de i dag 18- til 33-årige.

For detailhandlen er der i første omgang nedslående nyt. 42,8 procent af generation Y finder det nemlig i ringe eller ingen grad attraktivt at gøre karriere i detailhandlen, mens kun 19,7 procent i meget høj grad eller i høj grad finder det attraktivt. Et lignende, broget blik på detailhandlen findes blandt unge i USA. Ifølge NRF overvejer fire ud af fem unge voksne amerikanere end ikke en karriere inden for detailhandel, og tallet er endnu lavere, når det gælder unge voksne med en college-uddannelse bag sig.

Fleksibilitet og fællesskab lokker utålmodig Y’ere til 
Men hvad skal der til for at åbne de attraktive, unge medarbejderes øjne for detailhandlen som en mulig, og måske endda spændende karrierevej? Det kan  Retail Institute Scandinavias nye undersøgelse give et par bud på. Overordnet lader der til at være fire kernebegreber, som detailhandlen som arbejdsgiver er nødt til at forholde sig til, når påfuglefjerene for alvor skal flashes overfor de krævende Y’ere: fællesskab, fleksibilitet, inspiration og identifikation. I hvert fald er det de fire faktorer, over halvdelen af Y’erne opgiver som afgørende for, om de vælger en given arbejdsplads eller ej.

GRAFTILBLOGKilde: Retail Institute Scandinavia

Selv om Y’erne er storforbrugere af sociale medier, der konstant lyser dem i ansigtet i Facebooks blå/hvide-toner, så er ”rigtige”, fysiske fællesskaber stadig den mest afgørende faktor, når Y’erne skal vælge arbejdsplads. 68,4 procent peger nemlig på ”et godt fællesskab og et arbejdsmiljø, der fordrer samarbejde”, når de skal sige, hvad der gør en arbejdsplads attraktiv. Fleksibilitet er også afgørende, for generationen er både som singler, i parforhold og som forældre meget bevidste om, at sociale relationer, fritid og familieliv skal tilgodeses. Hele 56,7 procent af Y’erne sætter flueben ved ”fleksible arbejdstider og tid til fritid/familie”, og det er måske den største udfordring for den traditionelle detailhandel ude i butikkerne. Her villle det være synd at sige, at åbningstiderne er blevet indskrænket de seneste år, og desuden er faste åbningstider er en naturlig del af den daglige drift – i hvert fald indtil videre.

Y’erne vil arbejde i inspirerende omgivelserne…
De fysiske rammer betyder også meget. For 52,3 procent af Y’erne er ”inspirerende rammer” afgørende for deres valg af arbejdssted – uanset om vi snakker butikker eller kædekontor. Holder vi blikket rettet mod butikkerne, så er i hvert fald visse segmenter af detailhandlen kommet godt og grundigt efter det de seneste år, især i takt med den digitale udvikling og den stadig større indflydelse, nethandel øver på den fysiske detailhandel. At arbejde i butik er ikke bare et spørgsmål om at sælge, dvs. hilse pænt, svare på spørgsmål, bytte varer, slå ind på kasseapparatet og tage imod betaling. Det er derimod i lige så høj grad et spørgsmål om at inspirere. De fysiske rammer kommer derfor til at forandre sig, og det at besøge en fysisk butik bliver sandsynligvis en stadig mere eksklusiv aktivitet – her skal personalefaciliteterne selvfølgelig følge med for at etablere den nødvendige selvsikkerhed ved at stå i lækre omgivelser og tage godt imod kunderne.

… som de kan identificere sig med
Den anden side af den mønt er identifikationen. For 51,8 procent af Y’erne er det afgørende for deres valg af arbejdsplads, at de ”personligt kan identificere sig med virksomheden”. I takt med teknologiens indtog er butiksarbejde i dag en mere kompliceret og koncentreret opgave, hvor kunderne i stadigt større omfang udfordrer de ansatte. Det betyder, at de ansatte ude i butikkerne ofte kommer til at optræde mere som ambassadører end sælgere, og det kræver alt andet lige, at de er loyale overfor såvel produkt som virksomhed. Intet er mindre inspirerende end medarbejdere, der hverken kender produkterne eller for den sags skyld interesserer sig for det, de står og sælger. Det er ikke kun et problem, de pågældende medarbejdere må løse med sig selv, for især i forhold  til generation Y bliver det med sikkerhed én af virksomhedernes fornemmeste opgaver at kommunikere og efterleve et værdisæt, medarbejdere i alle led af virksomheden kan identificere sig med.

Hvis du vil vide mere om generation Y som både medarbejdere og forbrugere, så kom til Retail Institute Scandinavias store forbruger- og detailhandelskonference: DIGISUMERS: Forbundne forbrugere – forstå dem, fang dem d. 6. november 2013 på Arken i København.


Kategorier:
, , , , , ,