Fremtidens Detailhandel er et Kinderæg

Fremtidens Detailhandel er et Kinderæg

Kunderne er nomader, der ubemærket, men kontinuerligt, er i bevægelse. Det kræver derfor nye opskrifter og formler at mikse den perfekte kundeoplevelse. Succes i kundemødet vil fremadrettet have 3 vigtige ingredienser, der, i det helt rigtige blandingsforhold, skaber den optimale og loyalitetsgivende kundeoplevelse. Det gode købmandskab fungerer som emballagen, der beskytter de tre vigtige ingredienser, og som er afgørende for kvaliteten og holdbarheden. Men indholdet i den farvestrålende emballage bliver afgørende for succes i fremtidens retail. De tre ingredienser er:

1. Ingrediens: Relationer

Vi lever i en flygtig verden, hvor det digitale liv i mange tilfælde definerer, hvem vi er. Mantraet er klart: Er det ikke dokumenteret på de sociale medier, er det ikke sket! Men i samme moment, som vores mobilforbrug kun går én vej, nemlig opad, så stiger higen efter det, der giver mening. Ingen vil på deres dødsleje hævde, at de ville ønske, de havde brugt mere tid på deres mobil. Det er derimod tiden med andre mennesker, relationerne, man ønsker at have haft mere af. Det er i relationen, at meningen skabes. Det er i relationen, at empatien skabes, og det er i relationen, at vores følelser påvirkes.

I en højdigital verden er relationer om muligt endnu vigtige at fokusere på nu i dagens detailhandel. Den fysiske detailhandel står med det stærkeste kort på hånden i forhold til at skabe relationer. Relationer til kunderne og til medarbejderne. Relationer skabes gennem menneskelig empati, gensidig respekt, og imødekommenhed, men i høj grad også gennem viden og indsigt i værdier og holdninger. Når man ved, hvad der er vigtigt for andre mennesker, kan man italesætte dette og skabe stærke relationer. I vores nye bog Refresh Retail 2.0 kan du læse om 6 nye kundetyper, som kan give detailhandlen den indsigt og viden, som de stærke kunde- og medarbejderrelationer skal bygges på.

Den fysiske detailhandel står med det stærkeste kort på hånden i forhold til at skabe relationer

2. Ingrediens: Innovation

I en verden, hvor hastighed er den nye valuta, og hvor kunderne er værdihungrende, er det vigtigt at følge med udviklingen og løbende tilpasse sin virksomhed. Innovation er ikke en proces eller en afdeling, men en tankegang, der kontinuerligt skal plejes og næres. Det er en tankegang, der bør gennemsyre enhver virksomhed, da det udelukkende er gennem innovation og nytænkning, at forretningen fremtidssikres. Kunsten er at skabe innovation sideløbende med fokusset på, at den daglige drift kontinuerligt forstærkes, optimeres og finjusteres, hvilket er en yderst svær balancekunst, som den gode ledelse skal mestre. Nye ideer og initiativer har størst mulighed for overlevelse, hvis de er stærkt funderet i virksomhedens ledelse samt i dyb kundeforståelse, der afdækker de bevidste eller ubevidste kundebehov. Trods mediernes dystre overskrifter, der ofte fokuserer på de udfordringer, som detailhandlen står overfor, så er der mange succeshistorier, man kan lære af. Disse succeshistorier om retailere, der har tænkt anderledes og udfordret den traditionelle tankegang gennem nye forretningsmodeller, vil vi gerne give taletid, da vi alle kan lære noget af dem. Derfor kan du i Refresh Retail 2.0 læse et væld af best practice-cases til inspiration til din egen forretningsmodel.

3. Ingrediens: Magi

Den sidste ingrediens er magi – umamikrydderiet, ingen rigtigt kan beskrive, men som er den afgørende faktor for succes. Det er den magi, i som ledere hver dag tilfører virksomheden. Det er den magi, som den gode medarbejder kan skabe i relationen til kunden. Og det er den magi, der gør, at kunderne kommer igen og igen. Hvordan den skabes i netop din forretning – det ved du nok kun selv, men efter at have læst Refresh Retail 2.0 vil du have fået masser af ny viden om kunderne, inspiration til nye forretningsmodeller, og så skal magien nok komme…

Vil du vide mere om fremtidens retail?

”Refresh Retail 2.0” – over 200 sider spækket med viden om nye forbrugertendenser og forretningsmodeller krydret med masser af best practice fra hele verden.


Kategorier:
, , , , , , ,