Mere liv i bymidten

Mere liv i bymidten

Butikstorve flydt med mennesker, summen af liv i gaderne og byrum, der klinger af snak, og latter. Levende bymidter er ønskescenariet for de fleste danske handelsbyer. Men for mange af dem er det desværre ikke virkelighed.

Den stigende nethandel, aflastningscentre i byens udkant og shoppingcentre sætter pres på bymidtens funktion. Alt fra små provinsbyer til større danske handelsbyer står overfor udfordringer i form af butiksdød og affolkede byrum. Det kan være ødelæggende for lokalmiljøet. Fællesskabet svækkes og den økonomiske vækst bremses, når en hyggelig bymidte forvandles til et mennesketomt byrum, og det skaber panik hos de handelsdrivende og lokalpolitikerne.

 

Hvorfor er det overhoved vigtigt med en levende bymidte?
Bymidten er hvor vi borgere møder hinanden. Det er her byens identitet skabes ved at forankre den historisk, arkitektonisk og kulturelt. Det giver os som borgere stolthed og tilhørsforhold. Man kan sige at bymidten har stor symbolsk betydning. Både for borgerne, dem som driver virksomhed, men også for gæsterne, der besøger den. Bymidten signalerer om det er et godt sted at bo, holde ferie eller placere sin virksomhed. Det handler om byens image.

Hvis det emmer af lukketid, så er det et tydeligt signal om, at her er det ikke værd at slå rødder eller værd at investere sin penge.

Faktisk har undersøgelser vist at et attraktivt byliv skaber en værdiforøgelse af boligerne i lokalområdet på helt op til 30%. Derfor er det også helt afgørende, at man som by sætter alle sejl ind på at få skabt en sund og bæredygtig bymidte. En attraktiv destination som folk rent faktisk har lyst til at bruge deres tid og penge på.

 

Hvad skal der til for at genoplive bymidten?
Først er det værd at understrege, at det godt kan lade sig gøre at genoplive en bymidte. Faktisk ser vi mange byer som er inde i en positiv udvikling med at få vendt den negative spiral og få mere byliv tilbage til bymidten. Men det kræver først og fremmest en fælles lokal indsats og et mindst et dedikeret team, som arbejder ambitiøst med at udvikle byen.

Derudover er det vigtigt at indse at byens rolle i fremtiden ikke blot skal være handel med varer. Den skal facilitere møder mellem mennesker og tilbyde unikke og personlige oplever. Det skal være et sted hvor alle aldre mødes og føler sig velkomne. Ikke kun med det formål at handle, men med det formål at skabe helhedsoplevelser. Bymidten skal være et sted, hvor vi søger hen, når vi vil underholdes og være sociale, og så skal den kunne tilbyde et samspil mellem noget, som koster penge og noget som ikke gør.

At øge bylivet kræver ofte både store og små indsatser, som skal ses i en større sammenhæng. En levende bymidte udgøres nemlig af summen af forskellige aktiviteter, fx:

 • Et aktivt handelsliv
 • Et rigt kulturliv
 • En kombination af private og offentlige servicefunktioner
 • Oplevelser på flere tidspunkter af døgnet
 • Grønne miljøer med plads til rekreation og bevægelse
 • Værdifulde kultur- og bygningsmiljøer

Hos Retail Institute har vi mange års erfaring med strategisk byudvikling og har b.la. hjulpet byer som Hillerød, Hørsholm og Frederiksberg med konkrete projekter, der sikrer liv i bymidten, et sundt handelsliv og stærke fællesskaber.

Vi kan b.la. hjælpe med udvikling af:

 • Byvision
 • Identitet
 • Konceptualisering af byrum
 • Idékatalog
 • Strategi
 • Realiserbare handlingsplaner
 • Facilitering af workshops
 • Strategisk samarbejde mellem relevante aktører

 

Vi sikrer, at beslutninger træffes på et oplyst grundlag, og vi inddrager derfor også borgerne i processen. Vores erfaring er, at vellykket byudvikling sker ved helhedsorienterede og realiserbare planer, som er udarbejdet i fællesskab, så alle aktører trækker i samme retning. Derfor inddrager vi alle relevante aktører i processen fx kommune, erhvervsdrivende, ejendomsejere, lokalpolitikere, shoppingcentre etc.

Vil du vide mere, kan du læse mere vores arbejde med strategisk byudvikling her.


Kategorier: